انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
انتشار کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | 
کتاب "سیر تحول معراج نگاری حضرت محمد(ص) (از عصر ایلخانی تا صفوی) " تالیف دکتر اصغر جوانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد منتشر شد.
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.23.fa
برگشت به اصل مطلب