انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
فروش کتب منتشر شده انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/11 | 
به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند: برای خرید کتابهای منتشر شده انتشارات دانشگاه هنر اصفهان، مبلغ پشت جلد کتاب را به روش زیر واریز نمایید.
واریز به حساب از طریق پایا و ساتنا در کلیه بانک​ها امکان​​پذیر می​باشد. (شناسه واریز الزامی است)و سپس تصویر فیش بانکی را  به دفتر انتشارات تحویل و کتب مورد نظر را دریافت نمایید.
 نام حساب: تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه هنر اصفهان نزد بانک مرکزی
  • شناسه شبا:    IR750100004001072603019688
  • شناسه واریز٣٨٨٠٧٢۶۶١١١۶۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴    
 با توجه به مصوبه هیئت محترم امناء، 40 درصد تخفیف برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم دانشگاه هنر اصفهان در نظر گرفته می شود.
(در صورت سفارش چند نسخه از کتب منتشر شده، جمع هزینه ها محاسبه و یکجا واریز شود.)
برای دریافت قیمت کتب اینجا کلیک کنید.
انتشارات دانشگاه هنر اصفهان

 
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.28.fa
برگشت به اصل مطلب