انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
کتاب در حال ترجمه توسط هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/21 | 
به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند: کتاب با عنوان "مجموعه های مسکونی محصور " تنظیم شده توسط: دانلد اتکینسون و سارا بندی (چاپ اول:2006-چاپ دوم بدون تغییر:2013)   توسط عضو محترم هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنر اصفهان در دست ترجمه است.
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.30.fa
برگشت به اصل مطلب